Popis oblasti

SÜDTIROL- ALTO ADIGE je jednou z provincií Itálie.

Südtirol – Alto Adige spolu s další provincií Trentino tvoří region Südtirol/Alto Adige – Trentino.

Itálie má 19 regionů.

SÜDTIROL

Rakousko /Landeck/ Rakousko /Innsbruck/


mapka

Du bist wie ein Böhm“ /“Jsi jako Čech“/ - můžete slyšet i dnes v Jižním Tyrolsku když s Vámi není řeč a Vy si tvrdošíjně stojíte na svém! V dobách Rakouska – Uherska přicházeli do této hornaté oblasti Jižních Alp státní úředníci z Čech /Böhmen/.. Byli vysíláni císařem Františkem Josefem, aby naučili místní málo vzdělané obyvatelstvo účetnictví a správné administrativě. Byli velmi důslední, přísní a místní je proto neměli moc v lásce.

V hlavním městě Bozen převládá více italština, ale ve zbylé části provincie v zelených údolích a na slunečných horských svazích jste vítáni, mluvíte-li německy, mateřskou řečí místních horalů /starousedlíků/. Německý jazyk zde má své zvláštnosti a je všeobecně nazýván tzv. jihotyrolským dialektem.

Rozloha provincie Südtirol je 7.399 km²a počet obyvatelstva 492.676.

Jižní Tyrolsko /Südtirol/ – německy mluvící část původního Rakouska-Uherska bylo po 1. světové válce odtrženo od nově založeného Rakouska a přiděleno vítězné velmoci ve válce- Itálii. Obyvatelé však hovořili pouze německy a tato oblast zažila velmi násilné poitalšťování a zákaz mluvit ve svém rodném jazyce.

Uznáním autonomní oblasti /určité samostatnosti území od státu Itálie/ v 70. letech dosáhlo německy mluvící obyvatelstvo uznání své řeči i ve styku s úřady, zachování identity, zvyků ... V současné době je spolužití italsky i německy mluvícího obyvatelstva bráno jako příklad pro jiné dvojjazyčné oblasti na světě, jako vzor pro spolužití dvou národů na jednom území.Südtirol – německy Alto Adige – italsky Jižní Tyrolsko - česky
Firma
Perega s.r.o. je personální a vzdělávací agentura, která poskytuje poradenské, překladatelské a zprostředkovatelské služby. Agentura se specializuje na oblast severní Itálie – Jižní Tyrolsko, Dolomity.

Web
Registrace