Pracovní doklady v Itálii

Pracovní poměr v Itálii

Od konce června roku 2006 nepotřebujete pracovní povolení, pouze tyto doklady :

  • cestovní doklad -  platný občanský průkaz nebo cestovní pas
  • daňové číslo – obdržíte na finančním úřadě při předložení cestovního dokladu
  • pracovní smlouvu – dostanete u zaměstnavatele v Itálii
  • povolení k pobytu – získáte na tzv. Questuře, policii nebo na obecním úřadě . Jedná se o nahlášení adresy, kde dočasně v Itálii bydlíte - zde předkládáte pracovní smlouvu

Zaměstnavatel Vás nahlásí na pracovním úřadě k platbám sociálního a zdravotního pojištění. Každý pracovní poměr zprostředkovaný naší agenturou je LEGÁLNÍ.

Před odjezdem ze zahraničí, po ukončení pracovního poměru, si překontrolujte, zda máte všechny potřebné doklady. Jestliže Vám bude některý doklad chybět, podstupujete tak riziko, že budete pracovat na černo. Pokud přece jen zjistíte, že Vám některý z dokladů chybí, spojte se s námi a my podnikneme všechny potřebné kroky k vyjasnění situace. Často se stává, že některý z Vašich dokumentů, zapomene zaměstnavatel u daňového poradce.

Firma
Perega s.r.o. je personální a vzdělávací agentura, která poskytuje poradenské, překladatelské a zprostředkovatelské služby. Agentura se specializuje na oblast severní Itálie – Jižní Tyrolsko, Dolomity.

Web
Registrace