Sociální a zdravotní pojištění

Před odjezdem za prací do Itálie se musíte odhlásit v České republice ze zdravotního pojištění. Na základě pracovního poměru Vás ke zdravotnímu pojištění přihlásí zaměstnavatel v Itálii. Pokud budete potřebovat zdravotní péči v zahraničí, nejdříve si zjistěte, zda ordinace nepatří soukromému lékaři! Lékařskou péči musíte čerpat ze zdravotnických zařízení financovaných z veřejných zdrojů. Mějte na paměti, že první pomoc je hrazená i u státních lékařských zařízení částkou 15,-€ /stav k prosinci 2010/. Sociální zabezpečení zůstává neměnné. V rámci Evropské unie se pracovní poměry sčítají. Až dosáhnete důchodového věku, doba pracovního poměru v zahraničí se Vám přičte k odpracované době v ČR.

Více na www.cmu.cz

Firma
Perega s.r.o. je personální a vzdělávací agentura, která poskytuje poradenské, překladatelské a zprostředkovatelské služby. Agentura se specializuje na oblast severní Itálie – Jižní Tyrolsko, Dolomity.

Web
Registrace